Eko-Nikkom
Kompleks technologiczny obróbki osadów wód ściekowych, odpadów komunalnych, odpadów rolniczych i innych. Producent zielonej energii i alternatywnego paliwa.
PolskiEnglishEspañol

Witamy

Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne Eko-Nikkom Sp. z o. o. jest polską firmą ściśle powiązane z Grupą Nikkom oraz Cheminstal S.A. której organy założycielskie są wspólne. Działalność spółki ukierunkowana jest na sprzedaż produktów i usług w sektorach: energetycznym oraz ekologicznym w zakresie zagospodarowania odpadów oraz biomasy.

Głównym celem Firmy jest budowa instalacji do wytwarzania zielonej energii elektrycznej w wyniku gazyfikacji określonej grupy odpadów biomasowych (odpady z oczyszczalni ścieków, odpady drzewne, agroodpady, odpady komunalne itp.). Podstawę działań stanowi nowatorska technologia stworzona przez PNP EKO-NIKKOM - technologia gazyfikacji biomasy będąca autorskim, opatentowanym rozwiązaniem.PNP EKO-NIKKOM korzysta z wiedzy i doświadczenia grupy NIKKOM, z której się wywodzi - dzięki temu dysponuje specjalistyczną bazą naukowo-badawczą, projektową, produkcyjną i materiałową. Posiadamy również wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie przerobu biomasy na nośniki energetyczne oraz doświadczenie w pracy nad bezpieczną ekologicznie przeróbką biomasy na typy paliwa o różnym przeznaczeniu – zwłaszcza na paliwo do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Na dziś Firma prowadzi działalność operacyjną w kilku równoległych, ale powiązanych ze sobą nurtach gospodarczych:

 1. 1.

  Działalność handlowa i przetwórcza w zakresie przygotowania i dostaw biomasy leśnej i pochodzenia uprawowego dla energetyki zawodowej.

 2. 2.

  Działalność projektowo-badawcza w zakresie rozwoju technologii zgazowania paliw organicznych (własne nowoczesne laboratorium i biuro projektowe).

 3. 3.

  Działalność inwestycyjna – budowa własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej (modernizacja oraz budowa kotłów energetycznych).

 4. 4.

  Działalność produkcyjna w zakresie sprzedaży gotowych kompleksów energetycznych małej mocy.

Od 2000 r. zajmujemy się problematyką osadów i odpadów komunalnych oraz przetworzenia ich w biomasę w celu spalenia w wielkiej energetyce. Posiadamy szereg technologii oraz patentów na przetworzenie odpadów różnego pochodzenia w zieloną energię.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
Tytuł projektu: Zakup generatora gazu i stworzenie laboratorium bdawczego w celu prowadzenia prac badawczo-naukowych nad technologią obrobki osadów ściekowych i innych osadów organicznych. Wnioskodawca: PNP EKO-NIKKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodana kwota 494 166,00 PLN. Koszt całkowity 1 004 804,20 PLN. Projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego. Więcej na temat RPOWŚ: www.rpo.silesia-region.pl.

CrimsonOak